.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALES DE POLLASTRE
.
-0 Euros / KgCONILL
.
0 Euros / UnitatCUIXA DE POLLASTRE.
.
0 Euros / UnitatGUATLLES
.
0 Euros / UnitatPERNILETS DE POLLASTRE
.
0 Euros / KgPIT DE GALL DINDI
.
0 Euros / KgPIT DE POLLASTRE
.
0 Euros / KgPOLLASTRE SENCER
.
0 Euros / Unitat