.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COSTELLA DE VEDELLA
.
0 Euros / KgCULATA D'ESPATLLA
.
0 Euros / KgCULATA DE CUIXA
.
0 Euros / KgENTRECOT AMB OS
.
0 Euros / KgENTRECOT SENSE OS
.
0 Euros / KgESTOFAT
.
0 Euros / KgFILET DE POBRE
.
0 Euros / KgFILET DE VEDELLA
.
0 Euros / KgLLIGAT (LLATA)
.
0 Euros / KgOSSO BUCCO
.
0 Euros / KgXURRASCO
.
0 Euros / Kg