.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
Preu:..0 € / Kg
 
 
Quantitat: Kg

 
 
 
 
 
CUIXA DE XAI / BISTEC
     
Composició:    
.
Cuixa de xai fresca.
.
Pes Aproximat: N.P.
 
Quantitat Mínima: 0.5 Kg
     
Preparació Bàsica:    
.
Filetejada
     
Preparació Personalitzada:
 
Podeu Seleccionar tantes opcions compatibles com desitjeu.
Per seleccionar més d'una opció heu de presionar la tecla "Ctrl" mentre feu la seleccio.
 
     
Presentació Bàsica:    
.
Al buit.
     
Presentació Personalizada:    
.
Al finalitzar la compra podeu especificar les indicacions d'envàs i farciment personalitzat que cregueu necessàries.