.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
Preu:..0 € / Kg
 
 
Quantitat: Kg

 
 
 
 
 
COSTELLES
     
Composició:    
.
Exclusivament costelles fresques.
.
Pes Aproximat: n.p.
 
Quantitat Mínima: 0 Kg
     
Preparació Bàsica:    
.
Llescat
     
Preparació Personalitzada:
 
Podeu Seleccionar tantes opcions compatibles com desitjeu.
Per seleccionar més d'una opció heu de presionar la tecla "Ctrl" mentre feu la seleccio.
 
     
Presentació Bàsica:    
.
Al buit.
     
Presentació Personalizada:    
.
Al finalitzar la compra podeu especificar les indicacions que cregueu necessàries.